Nyereményjáték szabályzat és

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a RedOne Event Kft (1051 Budapest, Hercegprímás u. 19. I/13.) által üzemeltetett https://redoneevent.hu weboldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője és lebonyolítója a RedOne Event Kft. (a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, 16. életévét betöltött személy, akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező munkavállalói és a nyereményt felajánló cég munkavállalói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék leírása, időtartama, nyeremények

 

A Játék részleteinek leírása, valamint tartamának megjelölése a

https://redoneevent.com/nyeremenyjatek-societe/ és a https://redoneevent.com/nyeremenyjatek-rudas-bistro/ weboldalon érhető el.

Az aktuális nyeremények és a nyereményjáték sorsolásának időpontja a https://redoneevent.com/nyeremenyjatek-societe és a https://redoneevent.com/nyeremenyjatek-rudas-bistro/ oldalon találhatók.

A Nyertes a sorsolás eredményeképpen nyereményre jogosult Játékos. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

 

2.1. A RedOne születésnapi nyeremények részletei

 

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékban és a nyereménysorsoláson kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt, akik maradéktalanul teljesítik az alábbi feltételeket a Játék időtartama alatt:

 • teljesítik a 4 feladatot: feliratkoznak a nyereményjátékra, lájkolják a RedOne Event Kft Facebook és Instagram oldalát és megjelölnek commentben 2 személyt, akinek szintén érdekes lehet a játék);
 • a kért adatokat (név, e-mail cím) hiánytalanul, valóságnak megfelelően megadják;
 • elfogadják jelen Játékszabályzatot, amely egyben személyes adataik megadásával jár, amit viszont csak a nyereményjáték végéig tárolunk adatbázisunkban, azt követően töröljük, amennyiben nem irtkoztak fel a hírlevelekre.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

 1. Játék menete

A játék menetének részletei https://redoneevent.com/nyeremenyjatek-societe és a https://redoneevent.com/nyeremenyjatek-rudas-bistro/ oldalon találhatók.

 

 1. Sorsolás

A Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt automatikus sorsolási szoftver használatával (www.random.org) sorsolja ki a szavazók közül a nyertes személyét. A sorsolásról a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolások helyszíne a RedOne Event Kft székhelyén történik: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 19. I/13.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a RedOne Event Kft Facebook és Instagram oldalon értesítjük 2020.02.12 este. Minden esetben a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen is értesítjük a nyerteseket a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

 

Szervező a sorsolást követően haladéktalanul közzéteszi a szavazók közül kisorsolt nyertesek nevét.

 

 1. A nyeremények kézbesítése

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak (név, e-mail cím) hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket elektronikus úton juttatjuk el a nyerteshez.

 

 1. Felelősség kizárás

 

A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményt felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.

Az adatok hiányosságáért (név-, e-mailcím elírás, stb.), értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért,

teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező

nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot,

valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 1. Egyéb

A Szabályzat a Játék tartama alatt és az azt követő 30 napig folyamatosan elérhető a

https://redoneevent.com/nyeremenyjatek-societe és a https://redoneevent.com/nyeremenyjatek-rudas-bistro/ oldalon.

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a info@redoneevent.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék időtartamát vagy nyereményét.

 

Kelt: Budapest, 2020.01.30.

Lájkold Facebook oldalunkat, hogy ne maradj le a legfrissebb bejegyzéseinkről!

Megosztás